Onsild Vandværk

Velkommen til Onsild Vandværks hjemmeside

 

Vandværket er en sammenlægning af Onsild Stationsbys vandværk og Onsild Kirkebys vandværk og trådte i kraft i maj 2015.

 

Vores nye fælles vandværk har lidt over 400 forbrugere med mejeriet i Stationsbyen som den absolut største kunde.

 

I efteråret 2015 blev de 2 ledningsnet sammekoblet med en over 1 km lang forbindelsesledning, og vandværksbygningen på Præstemarken er forsyningsnerven, der henter vand fra i alt 3 boringer på hhv. Præstemarken (2) og i Onsild Krat (1)

 

I uge 41 2019 tilsluttes yderligere ca. 65 brugere fra Nr. Onsild Vandværk ligeledes til Onsild Vandværk. SE NYHEDER

 

Vi glæder os over at kunne forsyne Onsildbyerne med billigt vand i en høj kvalitet, og bestyrelsen står altid til rådighed med svar på dine spørgsmål.


 

Kontakt ved driftsforstyrrelser

 


Tlf. 40 54 84 11

 

 

Onsild Vandværk - CVR-nr: 3660 4824