Onsild Vandværk

Husk Generalforsamling onsdag den 15.maj kl.19 i Onsild hallen

Velkommen til Onsild Vandværks hjemmeside

 

Vandværket er en sammenlægning af Onsild Stationsbys vandværk og Onsild Kirkebys vandværk og trådte i kraft i maj 2015. I oktober 2019 blev Nr. Onsild Vandværk ligeledes tilsluttet Onsild Vandværk.

 

Vores nye fælles vandværk har mere end 465 brugere med mejeriet i Stationsbyen som den absolut største kunde.

 

Vandværksbygningen på Præstemarken er forsyningsnerven, der henter vand fra i alt 3 boringer på hhv. Præstemarken (2) og i Onsild Krat (1)

Henviser til hjemmesidens nyhedsbreve og referater for yderligere information

 

Vi glæder os over at kunne forsyne alle Onsildbyerne med billigt vand i en høj kvalitet, og bestyrelsen står altid til rådighed med svar på dine spørgsmål.


 

Kontakt ved driftsforstyrrelser

 


Tlf. 40 54 84 11

 

 

Onsild Vandværk - CVR-nr: 3660 4824