Onsild Vandværk

Referat af Generalforsamling 2024 kan nu findes under Bestyrelsen og mødereferater

Nyheder


29-05-2024

Referat af Generalforsamling 2024

Referat kan findes under mødereferater her på hjemmesiden


19-04-2024

Generalforsamling Onsild Vandværk 15.maj kl.19.00

Generalforsamling
Onsild Vandværk AMBA afholder
ordinær Generalforsamling.
I PUSTERUMMET (Onsild Hallen)
Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne.
www.onsildvand.dk


07-04-2023

Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
Onsild Vandværk AMBA. afholder
Ordinær Generalforsamling.
I Onsild Hallens Cafeteria.
Onsdag d. 24. maj 2023. kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne.
Elmo Plougstrup
www.onsildvand.dk


04-02-2023

Ny Vandledning til Frederiksberg i Onsild Stationsby

Kære forbruger på Frederiksberg i Onsild stationsby.
Vi har valgt at etablere en ny vandledning på jeres vej som forsyner jeres boliger,
dette skyldes at den eksisterende er af ældre dato, og at nogle forbrugere har oplevet
mindre vandtryk.
Den nye vandledning vil gå fra Kærvej og op til banen.
Vandværket afholder udgiften til den nye vandledning og placerer nye stophaner ca.
ved skel som tilkobles til jeres eksisterende stikledning.
Hvis I ønsker ny stikledning skal I selv afholde udgiften til dette samt selv lave aftale
med entreprenør og VVS-mand
Entreprenør: Kurt & Carlo Christensen – Lars 40174164
Vvs : Onsild smede og Vvs – Kent 40685861
Arbejdet vil blive udført i februar / marts 2023

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til flg.
Formand Lars Kristensen 40548411


13-05-2022

Veloverstået Generalforsamling

Nu er referatet fra Onsild Vandværks generalforsamling udgivet her på hjemmesiden


24-01-2022

Ordinær Generalforsamling

Generalforsamling
Onsild Vandværk AMBA afholder Ordinær Generalforsamling.
I Onsild Hallens Cafeteria.
Tirsdag d. 3. maj 2022. kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne.
Elmo Plougstrup
www.onsildvand.dk


04-01-2022

Godt Nytår til alle fra Onsild Vandværk

I kan finde det nye godkendte takstblad 2022 her på hjemmesiden.
Vi har opjusteret priserne på tilslutning en anelse pga. udgiften til etablering af stik som regel er højere end det vi normalt har opkrævet.
Ønsker alle forbrugere et Godt Nyt år.


08-07-2021

VANDAFBRYDELSE !!! Torsdag 8.juli

som sidste fase i vores udvidelse bliver vi nødt til at afbryde for vandet i morgen torsdag d. 8/7

ONSILD STATIONSBY FRA KL. 9.00 TIL CA. 12.00
KIRKEBYEN OG NR. ONSILD FRA KL. 9.00 TIL CA. 11.00

Her efter er vores udvidelse færdig og der burde ikke komme flere drift stop.
Hjælp os med at få budskab bragt ud !

Mvh. Onsild vandværk


05-07-2021

Manglende vand i morgen 6.juli i St. Byen fra kl. 9.30-11.30

Der er lukket for vand i Onsild St. By i morgen tirsdag den 6.juli fra kl. 9.30 og ca. 2 timer frem.
venlig hilsen
Onsild vandværk


03-12-2020

Ny indvindingstilladelse til Onsild Vandværk

Onsild Vandværk har dd. fået tilladelse til at indvinde 220.000 m3 grundvand pr. år .
Denne tilladelse giver Onsild Vandværk AMBA ret til at indvinde 220.000 m3 pr. år fra vandværkets tre boringer til almen vandforsyning. Tilladelsen er gyldig til 1. januar 2051
(se materialet VVM screening og indvindingstilladelse under Fakta for vandværket her på hjemmesiden)


15-10-2020

Nedlæggelse af Nr. Onsild Vandværk og tilslutning af forbrugere til Onsild Vandværk AMBA

Se vedhæftet tillæg til vandforsyningsplanen under Nyheder/diverse dokumenter


16-01-2020

Sammenlægning færdiggjort. INFO til KIK og LYT

Sammenlægningen med Nr. Onsild vandværk er nu gennemført og d. 12/10-2019 kunne vi åbne for rørledningen som for inden var blevet nedgravet fra Benshøj industrivej til Nr. Onsilds hovedledning ved forsamlingshuset, dvs. fra d. 12/10-2019 leveres alt vand til de 3 Onsild byer fra værket i Sdr. Onsild Kirkeby.
Sammenlægningen er blevet gennemført uden de store gener for forbrugerne.
Vandværket i Nr. Onsild er taget ud af drift og sløjfning af boringerne ved værket vil blive udført i nær fremtid.
Hvad skal der så ske med det gamle vandværk ???? ja det har vi i bestyrelsen ikke taget stilling til endnu men vi er åbne for evt. forslag fra vores forbrugere.

Den årlige aflæsning af alle vandure blev fortaget i dagene omkring nytåret og alt gik som forventet dvs. forbrugere vil i 1. kvartal 2020 modtage opgørelse over forbruget i 2019 .
Alle vandure i Nr. Onsild vil blive udskiftet i løbet af 1. halvår 2020 sådan vi herefter har et ensartet system i alle byer, (yderligere information sendes ud inden udskiftning)
Den lovpligtige kortlægning af vandledninger i Nr. Onsild er allerede udført af den gamle bestyrelse og kræver kun en mindre tilretning for at leve optil kravene, dette udføres 1. halvår 2020.

Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på 40548411 eller formand@onsildvand.dk

Mvh. Bestyrelsen for Onsild Vandværk

HUSK GENERALFORSAMLING D. 26/3-2020 KL. 19.30
AFHOLDES I ONSILD HALLEN


14-01-2020

Referat fra bestyrelsesmøde

Læs referat fra sidste bestyrelsesmøde hvor sammenslutning er færdiggjort under Onsild Vandværk


02-10-2019

Sammenlægning af Nr.Onsild til Onsild Vandværk

Kære vand forbrugere i Nr. Onsild

Vores sammenlægning med Onsild Vandværk nærmer sig, og vi starter med gennemskylning af den nye ledning indenfor 1-2 dage .
På mandag den 7.oktober bliver der udtaget vandanalyse, og hvis analysen er ok, som vi forventer, så kan hanerne åbnes forhåbentlig onsdag eller torsdag (uge 41)

Der vil ikke på noget tidspunkt være behov for at afbryde for vandforsyningen dvs. I vil ikke være uden vand på noget tidspunkt, måske vil I kunne opleve lidt luft i hanerne! Det burde være det eneste.

Del gerne denne information så den når ud til alle.

Mvh. Onsild Vandværks bestyrelse


29-03-2019

Referat af Generalforsamling 2019

Referatet fra Generalforsamling 2019 kan nu læses under "Bestyrelsen/mødereferater"


27-03-2019

Onsild Vandværk vil fremadrettet forsyne alle Onsild byerne!

Nr. Onsild Vandværk har besluttet på en Ekstraordinær Generalforsamling at nedlægge vandværket og tilslutte sig Onsild Vandværk, så der har netop været et fællesmøde. Referat fra mødet kan læses under "bestyrelsen/mødereferater"


10-03-2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Onsild Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28.marts kl. 19.30 i Onsild Hallen. Alle er velkomne!


16-01-2019

Referat fra bestyrelsesmøde

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Onsild Vandværk og referatet kan læses under "bestyrelsen"
Flere spændende punkter med interesse for mange forbrugere


11-04-2018

Referat af Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen 2018 kan nu læses under "Bestyrelsen"


30-03-2018

Generalforsamling

Onsild Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11.april kl. 19.00 i Onsild Hallen.
Alle er velkomne !


30-03-2018

Referat af bestyrelsesmøde 15.marts

Den 15.marts 2018 afholdte bestyrelsen møde.
Bl.a med fællesmøde med bestyrelsen fra Nr. Onsild Vandværk
læs mødereferater under "bestyrelsen"


21-12-2017

Referat af bestyrelsesmøde

Den 21. december 2017 afholdte bestyrelsen møde.
Herunder finder du direkte link til vores mødereferat.
Læs mødereferatet


30-03-2016

Salg af grund

Onsild Vandværk har afhændet den nedlagte vandværksgrund på Frederiksberg i Stationsbyen til naboen Ole Andersen. Handlen havde virkning pr. 1.1.2016.


 

Kontakt ved driftsforstyrrelser

 


Tlf. 40 54 84 11

 

 

Onsild Vandværk - CVR-nr: 3660 4824